Félagsvísindasvið

Frambjóðendur


Image

1. Arnaldur Starri Stefánsson – Lögfræði

Image

2. Margrét Lilja Aðalsteinsdóttir – Félagsfræði

Image

3. Vífill Harðarson – Stjórnmálafræði og hagfræði

Image

4. Erna Lea Bersteinsdóttir – Félagsráðgjöf

Image

5. Júlía Sif Liljudóttir – Viðskiptafræði

Varafulltrúar


Image

Sigurhjörtur Pálmason – Stjórnmálafræði og mannfræði

Image

Marcello Milanezi – Félagsfræði

Image

Bryndís Ólafsdóttir – Mannfræði

Image

4. Una Magnea Stefánsdóttir – Lögfræði

Image

5. María Sól Antonsdóttir – Hagfræði og stjórnmálafræði


Stefnumál

Hvað er Búið að gera?

Aðgengi í lesstofunni í Gimli bætt - hnappur settur á hurðina í lesstofunni

Þrýstum á bætta kennsluhætti, almennan tók breytingum til hins betra.

Fengum heimild fyrir því að halda sjúkra og endurtektarpróf vegna haustmisserisprófa í janúar.

Börðumst ötullega gegn því að Lagadeild hætti með heils árs skiptinám

Börðumst fyrir því að Inspera yrði notað í auknum mæli

Studdum niðurfellingu A-prófsins í lögfræði

Hvað erum við að gera?

Verið er að vinna að því að auka aðgengi að starfsnámi

Þá er verið að vinna í því að jafna aðgengi að gömlum prófum. Samræmingarátak milli deilda hófst núna í byrjun vors

Verið er að berjast fyrir því að aðgengi að skiptinámi standi enn til boða í öllum deildum. 

Til stendur að gerð verði úttekt á aðgengi bygginga sviðsins. 

Stjórn sviðsins er með það á sínu borði nú eftir þrotlausa baráttu stúdenta að opin aðgangskerfi standi stúdentum sviðsins til boða. 

Nú er það i skoðun að niðurstöður kennslukannana verði gerðar opinberar áður en stúdentar velja sér námskeið.

Lögðum grunninn að því að setja á stofn atvinnudaga FVS og VoN í samráði við tengslatorg

Hvað ætlum við að gera?

Vinna að því að sjúkra og endurtektarpróf vegna haustmisserisprófa verði haldin í janúar að staðaldri.

Hvetja FVS til þess að taka MVS sér til fyrirmyndar hvað varðar jafnréttisfræðslu fyrir kennara og prófessora á starfsdegi.

Þrýsta á nútímavæðingu kennslu með auknum áherslum á upptökur á fyrirlestrum, nýstárlegri og óformlegri kennsluaðferðum, t.d. með vendikennslu. 

Auka hvata og svigrúm kennara til að prufukeyra nýjar kennsluaðferðir

Auðvelda þarf nemendum að hafa samband við forseta deilda og aðra starfsmenn innan þeirra. Auk þess þarf að skýra boðleiðir innan deilda. 

Þrýsta á að kennsla fari sem mest fram í sömu stofum/byggingum innan deilda, en slíkt er liður í því að tryggja jafnrétti til náms.

Hvetja lagadeild, sem og aðrar deildir, til þess að horfa til þess góða árangurs sem náðist með breytingum á almennunni og notast við svipaðar aðferðir í öðrum áföngum.

What has been achieved?

Access to the reading room in Gimli improved, a button for opening was placed on the door of the reading room.

We pushed for better teaching methods, almennan was improved.

We got a permit for having makeup and resit exams for fall semester in January

We fought against Faculty of Law cancelling the whole-year exchange program

We fought for Inspera being increasingly utilised

Supported the revoking of the A-test in law

What are we in the process of achieving?

We are working towards increased access to internships

We are working towards equal access to old exams. A mission of coordination began this spring

We are fighting for access to exchange programs to be available in every faculty

Access to buildings is expected to be examined

The School board is working towards availability to open access systems for all students of the School

Making the results of teaching and course evaluation surveys available before students choose a unit is undergoing examination

We laid the bases for starting up job days of FVS and VoN in consultation with the Students Employment Agency

what do we intend to achieve?

Work towards makeup and resit exams for fall semester to be permanently held in January

Enourage FVS to educate teachers and professors in equality matters on an operations day (starfsdagur) as MVS has done

Push for more modern ways of teaching with an emphasis on the recording of lectures, newer and more informal for example with a flipped classroom

Increase the ambition and flexibility for teachers to test new teaching methods

Make it easier for students to contact the president of their faculty as well as other faculty staff. Ways of communication within faculties must also be made clearer

Push for teaching to mostly be done in the same rooms/buildings within faculties, but that is a part of ensuring equal opportunities to education

Encourage the Faculty of Law as well as other faculties to look to the success that was achieved with the changing af almenna and use similar methods with other units