Fjármála- og atvinnulífsstefna

ÞVERFAGLEGUR DAGUR

Röskva telur að öll svið HÍ geti tekið Heilbrigðisvísindasvið til fyrirmyndar þegar kemur að þverfaglegu samstarfi. Halda mætti þverfaglegan dag á öllum sviðum þar sem stúdentar úr mismunandi deildum koma saman og vinna saman, líkt og gerist oft þegar fólk er komið út í atvinnulífið.

FRUMKVÖÐLASETUR

Gulleggið og fleiri frumkvöðlaverkefni sem Háskóli Íslands er nátengdur er af hinu góða. Við teljum að HÍ geti gert enn betur. Við leggjum til að aðstaða sé til staðar fyrir frumkvöðla til að vinna að sínum hugmyndum og þróa nánar. Frumkvöðla- og nýsköpunarnefnd SHÍ gæti til dæmis haldið utan um útleigu og skráningum fyrir svæðið.

UPPLÝSANDI VIÐBURÐIR – HÖLDUM Í ÞEKKINGU

Auka mætti upptökur af viðburðum tengdum fjármálum og atvinnulífi í skólanum. Upptökur af gagnlegum viðburðum mættu standa stúdentum til boða eftir viðburði.

STARFSNÁM SKAL VERA LAUNAÐ

Röskva telur að stefna eigi að því að auka framboði af starfsnámi og skal liggja fyrir í upphafi hverju sinni hvernig starfsnámið er metið til eininga. Auk þess ætti að stefna að því í hvívetna að starfsnám fyrir fyrirtæki, sem rekin eru með hagnaðarsjónarmiði, skuli vera launað.

TAKA ÞARF TILLIT TIL ERLENDRA NEMA

Röskva telur að stöðu erlendra nema þegar kemur að fjármála- og atvinnulífsmálum megi bæta umtalsvert. Kynningar og upplýsingar ættu að vera aðgengilegri á ensku sem dæmi.

RÉTTINDI STÚDENTA HJÁ VERKALÝÐSFÉLÖGUM ÞURFA AÐ VERA SÝNILEGRI

Röskva telur að réttindi stúdenta hjá Verkalýðsfélögum ættu að vera sýnilegri. Stúdentar vinna sér oft inn réttindi yfir sumarvinnu en eru ekki nægilega upplýstir um hvað í þeim felst.

BJÓÐA ÆTTI UPP Á LOKAVERKEFNI Í SAMSTARFI VIÐ FYRIRTÆKI

Röskva telur að Háskóli Íslands þurfi að gefa í þegar kemur að tengingu við atvinnulífið. Eitt af því sem hægt væri að gera er að auka samstarf stúdenta við fyrirtæki þegar kemur að rannsóknum og lokaverkefnum.