Fjármála- og atvinnulífsstefna

Fjármála- og atvinnulífsstefna

Röskva vill koma í veg fyrir að fjárhagstaða stúdenta hindri jafnan aðgang að námi. Um þriðjungur íslenskra háskólanema metur fjárhagsstöðu sína annaðhvort alvarlega eða mjög alvarlega, sem er langt umfram meðaltal háskólanema í Evrópu (Eurostudent linkur). Fjárhagslegar áhyggjur eru ein helsta ástæða þess að íslenskir námsmenn taka sér hlé frá námi. Tenging háskólanáms við atvinnulíf ætti ekki að stjórnast af skammtíma eftirspurn atvinnulífsins, heldur hafa það að markmiði gera stúdenta tilbúna fyrir fyrirséðar breytingar á vinnumarkaði, s.s fjórðu iðnbyltinguna.

                                                                              Atvinnumál

ÞVERFAGLEGUR DAGUR
Röskva telur að öll svið Háskóla Íslands geti tekið Heilbrigðisvísindasvið til fyrirmyndar þegar kemur að þverfaglegu samstarfi. Halda mætti þverfaglegan dag á öllum sviðum þar sem stúdentar úr mismunandi deildum koma saman og vinna saman, líkt og gerist oft þegar fólk er komið út í atvinnulífið.

FRUMKVÖÐLASETUR
Gulleggið og fleiri frumkvöðlaverkefni sem Háskóli Íslands er nátengdur er af hinu góða. Við teljum að HÍ geti gert enn betur. Við leggjum til að aðstaða sé til staðar fyrir frumkvöðla til að vinna að sínum hugmyndum og þróa nánar. Frumkvöðla- og nýsköpunarnefnd SHÍ gæti til dæmis haldið utan um útleigu og skráningum fyrir svæðið.

UPPLÝSANDI VIÐBURÐIR – HÖLDUM Í ÞEKKINGU
Auka mætti upptökur af fræðsluviðburðum tengdum fjármálum og atvinnulífi í skólanum. Upptökur af gagnlegum viðburðum mættu standa stúdentum til boða eftir viðburði. Hvetja mætti kennara til að nýta sér slíkt til að auka tenginu við atvinnulífið í kennslu.

STARFSNÁM SKAL VERA LAUNAÐ
Röskva telur að stefna eigi að því að auka framboði af starfsnámi og skal liggja fyrir í upphafi hverju sinni hvernig starfsnámið er metið til eininga. Auk þess ætti að stefna að því í hvívetna að starfsnám fyrir fyrirtæki, sem rekin eru með hagnaðarsjónarmiði, skuli vera launað.

STAÐA ERLENDRA NEMA Í FJÁRMÁLA- OG ATVINNULÍFSMÁLUM
Röskva telur að stöðu erlendra nema þegar kemur að fjármála- og atvinnulífsmálum megi bæta umtalsvert. Kynningar og upplýsingar ættu að vera aðgengilegri á ensku. Þá ætti að auka fjárhagslegan stuðning við erlenda nema sem gjarnan eru í erfiðri fjárhagslegri stöðu.

RÉTTINDI STÚDENTA HJÁ VERKALÝÐSFÉLÖGUM
Röskva telur að réttindi stúdenta hjá verkalýðsfélögum ættu að vera sýnilegri. Stúdentar vinna sér oft inn réttindi yfir sumarvinnu en eru ekki nægilega upplýstir um hvað í þeim felst. Röskva vill enn fremur að stúdentar fái aukinn aðgang að sjóðum verkalýðsfélaga. Í mörgum tilvikum eru námsmenn aðeins á vinnumarkaði í nokkra mánuði ársins. Á þeim tíma greiða þeir stéttarfélagsgjöld en ná ekki að öðlast rétt til styrkja úr sjóðum verkalýðsfélaganna. Nú þegar hefur Röskva hafist handa við þessa vinnu.

BJÓÐA ÆTTI UPP Á LOKAVERKEFNI Í SAMSTARFI VIÐ FYRIRTÆKI
Röskva telur að Háskóli Íslands þurfi að gefa í þegar kemur að tengingu við atvinnulífið. Eitt af því sem hægt væri að gera er að auka samstarf stúdenta við fyrirtæki þegar kemur að rannsóknum og lokaverkefnum.

KYNNING Á ATVINNUTÆKIFÆRUM
Röskva vill að möguleikar að loknu námi verði kynntir á hverju sviði fyrir sig til þess að undirbúa stúdenta fyrir atvinnulífið. Til dæmis væri hægt að fá fólk með sömu menntun í ólíkum störfum til að halda kynningar á sínum störfum.

TENGSLATORG
Röskva vill að Tengslatorg verði bætt til muna. Hlutverk þess er að tengja saman stúdenta og atvinnulífið en til þess að það skili tilskildum árangri þarf að tryggja að þau störf sem auglýst eru séu hugsuð fyrir fólk í námi. Tækifæri til þess að starfa á vettvangi getur stórbætt þekkingu nema og tengslamyndun. Sem dæmi væri hægt að auðvelda aðgang með því að sía atvinnuauglýsingar eftir sviðum, deildum eða starfskröfum. Að auki þarf að gera Tengslatorg aðgengilegra á fleiri tungumálum.

UNDIRBÚNINGUR FYRIR FRAMTÍÐINA
Á komandi árum mun verða mikil breyting á vinnumarkaðnum í kjölfar fjórðu iðnbyltingarinnar. Röskva vill að háskólinn sé meðvitaður um þá staðreynd að vinnumarkaður sem núverandi og framtíðar stúdentar útskrifast á mun taka breytingum í gegnum starfstíð þeirra og því mikilvægt að stúdentar öðlist fjölbreytta þekkingu í námi. Þá er mikilvægt að öll vinna að aukinni tengingu við atvinnulíf sé unnin með það í huga.