Lánasjóðsmál

Lánasjóður íslenskra námsmanna (LÍN) þjónar ekki hlutverki sínu sem félagslegur jöfnunarsjóður og vill Röskva að því verði breytt.

Röskva telur nauðsynlegt að Stúdentaráð Háskóla Íslands (SHÍ) fái fulla aðkomu að gerð nýs lánasjóðsfrumvarps. Nauðsynlegt er að minnst tveir fulltrúar nemenda séu skipaðir í starfshópinn.

Röskva vill að Stúdentaráð leiti til stúdenta þegar endurskoða á lög um lánasjóð íslenskra námsmanna. Þannig geti stúdentar komið málum á framfæri við gerð nýs lánasjóðsfrumvarps.

Röskva krefst að menntamálaráðherra skipi starfshóp um endurskoðun laga um LÍN.

Röskva vill betra lánasjóðskerfi sem kemur ekki niður á núverandi lántakendum við Háskóla Íslands. Röskva vill styrkjakerfi sem styður við grunnhugsun Röskvu um jafnrétti náms, óháð félagslegrar stöðu.

Röskva krefst þess að frítekjumark námslána verði hækkað í samræmi við launaþróun í landinu og að námslán skerðist hlutfallslega minna eftir að farið er fram úr frítekjumarki. Fjarstæðukennt er að skerða tekjur námsmanna um heil 45% þegar frítekjumarkinu er náð.

Röskva telur grunnframfærslu LÍN alltof lága og að nauðsynlegt sé að hækka hana tafarlaust. Ótækt er að grunnframfærsla nemenda fylgi ekki öðrum viðmiðum ríkisins um framfærslu annarra hópa.

Röskva vill bætta þjónustu fyrir námsmenn hjá LÍN, aukið aðgengi að upplýsingum og þjónustufulltrúum og þá sérstaklega að nemendur fái útborgað á réttum tíma.

Röskva leggur mikla áherslu á að í næsta námslánafrumvarpi verði tekjutenging afborgana ekki felld út.

Röskva leggur áherslu á að námslán safni ekki vöxtum fyrr en eftir námslok.

Röskva vill að í nýju lánakerfi verði aðlögunartími fyrir breytingar og að nemendum sem eru í núverandi kerfi verði gert kleift að halda áfram í því kerfi, óski þeir þess.

Röskva vill að skuldabréf lokist tveimur árum eftir námslok, ekki eftir eitt ár eins og gert var ráð fyrir í síðasta frumvarpi.

Röskva vill að afborganir á fyrri námslánum frestist ef lántaki skráir sig aftur í nám.

Röskva vill að foreldrar í námi hafi rétt á því að framfærsla barna þeirra sé tryggð. Þannig að börn námsmanna þurfi ekki að stóla á að foreldri/foreldrar nái 22 ECTS einingum til að forðast fátækt.

Röskva telur námsframvindukröfu LÍN vera of háa. Námsframvinduna ætti að lækka niður í 18 ECTS einingar eins og áður.

Röskva vill að greiðslur frá LÍN verði mánaðarlegar. Bankar eiga ekki að vera milligönguaðilar við veitingu námslána.