Umhverfis- og samgöngumál

U-PASS SAMGÖNGUKORT

Röskva vill stefna að innleiðingu U-Pass fyrir stúdenta á Íslandi að alþjóðlegri fyrirmynd. U-Pass er samgöngukort sem veitir handhafa kortsins ótakmarkaðan aðgang að almenningssamgöngum á viðráðanlegu verði.

RÖSKVA VILL SAMA VERÐ Í STRÆTÓ FYRIR ALLA STÚDENTA

Röskva vill að öllum stúdentum Háskóla Íslands bjóðist sömu kjör á fargjöldum óháð búsetu, sem ekki er raunin í dag. Tryggja þarf að nemendur með lögheimili utan höfuðborgarsvæðisins fái stúdentaafslátt af strætókortum. Röskva krefst þess að sveitarfélögin styðji við stúdenta frá sínu svæði og komi þannig til móts við Strætó BS. Röskva mótmælir frekari verðhækkunum á stúdentakortum og mun beita sér fyrir áframhaldandi samgöngum milli Suðurnesja og Höfuðborgarsvæðisins. Fyrir nemendur sem stunda nám við Keili eru samgöngur gríðarlega mikilvægar.

SKIPTAKORT Í STRÆTÓ Á LÁGU VERÐI FYRIR STÚDENTA

Röskva vill halda áfram að þrýsta á sveitarfélög og Strætó BS að setja af stað skiptakort fyrir stúdenta. Skiptakortið yrði þá á lægra verði en stakir miðar og myndi henta þeim stúdentum betur sem nota strætó af og til.

NÆTURSTRÆTÓ

Röskva telur að næturstrætó stuðli að aukinni þjónustu almenningssamganga fyrir ungt fólk og stúdenta og telur nauðsyn að bæta þjónustuna. Næturstrætó er ekki síst öryggismál og eykur lífsgæði. Til dæmis má þrýsta á Strætó bs. til að bæta snjallforritið Strætó.

RÖSKVA VILL GRÆN KAFFIKORT

Röskva vill að stúdentar séu hvattir til umhverfisvænni lifnaðarhátta og leggur til að boðið verði upp á græn kaffikort í Hámu þar sem stúdentar fá ódýrara kaffi ef þeir koma með eigin fjölnota ílát.

ALMENNINGSSAMGÖNGUR ÞURFA AÐ VERA AÐGENGILEGAR

Röskva vill strætókerfi sem stúdentar geta nýtt sér. Röskva mun áfram þrýsta á að Strætó BS taki upp markvissari hraðleiðir til að strætó geti einnig nýst sem hraður samgöngukostur milli staða. Röskva vill einnig berjast fyrir háskólalínu, strætó sem keyrir eingöngu á milli mismunandi bygginga HÍ og HR. Sér í lagi Háskólatorgs, Læknagarðs, Eirbergs og Stakkahlíðar.

GREIÐARI GÖNGULEIÐIR MILLI HÁSKÓLABYGGINGA

Röskva vill að gönguleiðir milli háskólabygginga séu greiðar og öruggar, m.a. með bættri lýsingu. Þannig komast vegfarendur hraðar á milli bygginga og þurfa síður að notast við ökutæki. Fjölga þarf gönguleiðum milli bygginga háskólasvæðisins.

BÆTT AÐSTAÐA OG AÐGENGI FYRIR HJÓLREIÐAFÓLK

Röskva vill gera hjólreiðar að ákjósanlegum samgöngukosti fyrir stúdenta. Yfirbyggðar hjólageymslur ættu að vera til staðar við hverja byggingu ásamt aðgengilegri sturtuaðstöðu alls staðar á háskólasvæðinu. Stórbæta þarf aðgengi að hjólastígum á öllu háskólasvæðinu og halda þeim greiðfærum yfir vetrartímann. Til fyrirmyndar væri að hafa aðstöðu til viðhalds og viðgerða á hjólum á háskólasvæðinu. Auk þess ættu hjólaskýli og geymslur að vera til staðar við Stúdentagarða en bæta þarf sérstaklega úr því í eldri byggingum.

HJÓLALEIGA VIÐ HÁSKÓLANN

Röskva vill koma upp hjólaleigu á háskólasvæðinu. Hjólaleiga er ákjósanlegur kostur fyrir þá sem þurfa t.d. að ferðast á milli háskólasvæðisins og Eirbergs, Læknagarðs og Stakkahlíðar.

KOLEFNISFÓTSPOR HÍ

Röskva telur rétt að hugað sé að því að Háskóli Íslands skilur eftir sig stórt kolefnisfótspor vegna einkabílsins sem og flugferða á fundi erlendis. Röskva vill að fjarfundabúnaður sé notaður í auknum mæli í stað flugferða og að stefna eigi að því að minnka kolefnisfótspor HÍ verulega. Að auki ætti að kolefnisjafna þær ferðir sem farið er á vegum HÍ.

FLEIRI GANGBRAUTIR

Röskva vill að fleiri gangbrautir séu á háskólasvæðinu. Við krefjumst þess að öryggi gangandi og hjólandi vegfaranda sé tryggt, til dæmis með því að setja gangbraut við hjólastíginn yfir Sæmundargötu.

HRAÐAHINDRUNIN VIÐ SÆMUNDARGÖTU OG VIRKNI BORGARYFIRVALDA

Röskva fagnar því að hraðahindrunin við Sæmundargötu, til móts við Odda, var löguð eftir fund Röskvu við borgaryfirvöld. Á þeim sama fundi lagði Röskva til úrbætur fyrir gangandi vegfarendur og hjólreiðafólk en aðgerðarleysi borgarinnar í þeim málum er áberandi. Röskva vill vera þrýstiafl til að tryggja að málum sé fylgt eftir og þau framkvæmd.

SAMNÝTING BÍLA SEM VISTVÆNNI FERÐAMÁTI FYRIR STÚDENTA.

Röskva leggur til að fyrirtæki með deilibílaþjónustu fjölgi vistvænum bílum fyrir háskólanema til skammtíma- og langtímaleigu. Röskva hvetur stúdenta til að nýta sér hóp á Facebook sem vettvang til deilibílaþjónustu. Einnig krefst Röskva þess að hleðslustöðvum fyrir rafmagnsbíla verði komið upp á háskólasvæðinu.

RÖSKVA VILL GRÆNA STÚDENTAGARÐA

Röskva álítur að vistvænir stúdentagarðar séu raunhæf framtíðarsýn og vill að Stúdentagarðarnir séu fyrirmynd annarra heimila hvað varðar endurvinnslu, vistvænar samgöngur og aðra sjálfbæra lifnaðarhætti. Röskva vill að Garðarnir hafi fleiri endurvinnslukosti og má þar helst nefna flokkun á lífrænum úrgangi, gleri og áli.

EFLA MÁ ENDURVINNSLU ENN FREKAR

Röskva fagnar áherslu Háskóla Íslands á endurvinnslu og vill sjá enn frekari eftirfylgni og þróun á því sviði. Fækka mætti tunnum fyrir almennt rusl og fjölga skilastöðvum fyrir margnota matar- og drykkjaráhöld. Einnig ætti að vera staður fyrir tóma flatbökukassa í öllum byggingum háskólans. Þar að auki ætti fræðsla um flokkunarkerfið að vera áhersluatriði t.d. myndrænt og í nýnemakynningum allra deilda. Mikilvægt er að fá Þjóðarbókhlöðuna og Háskólabíó meira í takt við umhverfisviðmið Háskóla Íslands. Bæta þarf aðgengi að endurvinnslu, merkja lok með áferð fyrir blinda og lækka tunnur fyrir hreyfihamlaða.

NOTUM MAÍS UMBÚÐIR ÞEGAR ÞESS ER KOSTUR

Röskva telur að til þess að minnka plast megi HÍ og FS líta til maíspoka og umbúða í meiri mæli. Nota ætti maíspoka og umbúðir sem uppfylla umhverfiskröfur.

GRÆNN HÁSKÓLI

Röskva vill að Háskóli Íslands sé í fararbroddi á öllum sviðum umhverfismála. Háskólinn á að hvetja til umhverfisverndar og umhverfisvænni lifnaðarhátta, til dæmis með því að auka rafræn skil verkefna.

Röskva hvetur til aukinnar notkunar rafrænna námsgagna og að þau verði alltaf notuð þegar kostur er. Röskva vill að Háskóli Íslands hugi strax að næsta Græna skrefi við lok fyrsta Græna skrefsins í byrjun febrúar og taki jafnframt þátt í verkefnum á borð við Grænfánann. Röskva telur einnig nauðsynlegt að starfshlutfall verkefnastjóra sjálfbærni- og umhverfismála innan Háskóla Íslands sé hækkað í 100%.

STEFNUM AÐ PLASTLAUSUM HÁSKÓLA

Röskva vill útrýma notkun einnota hnífapara og annarra óþarfa plastumbúða. Háskóli Íslands ætti að stefna að plastlausum Háskóla og stefna að því að hætta notkun á einnota leirtaui. Til að auka notkun fjölnota mála mætti koma upp hreinsunarstöðum til að hreinsa fjölnota málin eftir notkun og gera fjölnota hnífapör aðgengilegri og meira áberandi í öllum byggingum.

NOTUM MAÍS UMBÚÐIR ÞEGAR ÞESS ER KOSTUR

Röskva telur að til þess að minnka plast megi HÍ og FS líta til maíspoka og umbúða í meiri mæli. Nota ætti maíspoka og umbúðir sem uppfylla umhverfiskröfur.

FJÖLNOTA UMBÚÐIR

Félagsstofnun Stúdenta mætti hvetja enn frekar til þess að stúdentar komi með eigin nestisbox undir hádegismat úr Hámu.

RÖSKVA VILL AUKA ÚRVAL AF VEGAN FÆÐI Í HÁMU

Röskva vill áfram berjast fyrir því að boðið verði upp á fjölbreyttara úrval af vegan fæði í Hámu og í sjálfsölum á háskólasvæðinu. Úrvali af vegan og grænmetisfæði er stórlega ábótavant innan háskólans. Þá má sérstaklega bæta úrval í minni útibúum Hámu, þ.e á öðrum stöðum en á Háskólatorgi.

MINNKUM MATARSÓUN

Röskva vill minnka matarsóun eins og hægt er, t.d. með því að Háma veiti afslætti á vörum sem eru á síðasta söludegi. Varðandi vörur sem eru merktar best fyrir mætti selja þær áfram eftir þann dag á afslætti.