Félagsvísindasvið

Frambjóðendur

Image

1. Lilja Hrönn Önnudóttir Hrannarsdóttir
Lögfræði

Image

2. Viktor Ágústsson
Viðskiptafræði

Image

3. Diljá Ingólfsdóttir
Félagsráðgjöf

Image

4. Elías Snær Önnuson Torfason
Stjórnmálafræði

Image

5. Þórkatla Björg Ómarsdóttir
Félagsfræði


Varafulltrúar

Image

Líney Helgadóttir
Lögfræði

Image

Jón Ingvi Ingimundarson
Stjórnmálafræði

Image

Kristmundur Pétursson
Félagsráðgjöf

Image

Iðunn Andrésdóttir
Mannfræði

Image

Sylvía Rut Jóhannesdóttir
Lögfræði


Stefnumál

Hvað erum við Búin að gera?

Stóðum vörð um réttindi nemenda í tengslum við aðgerðir og breytingar vegna COVID-19.

Börðumst fyrir því að halda fjölda staðprófa í lágmarki á nýafstöðnu haustmisseri og tryggðum sjúkrapróf í janúar s.l. vegna þeirra fáu staðprófa sem fram fóru.

Aðstoðuðum nemendafélög við að koma til móts við breyttar aðstæður.

Héldum opinn fund um góð ráð í prófum á tímum Covid í samstarfi við FVS.

Unnum að því að skýra boðleiðir innan sviðsins.

Stofnuðum Instagram-síðu til að auka sýnileika sviðsins og tókum í notkun nýtt netfang (studentfvs@hi.is).

Þrýstum á auknar fjárveitingar til Félagsvísindasviðs.

 

Hvað erum við að gera?

Unnið er að bættu aðgengi að gömlum prófum í deildum sviðsins.

Til stendur að innleiða Kennsluakademíuna, sem mun vonandi ýta undir framþróun í kennsluháttum á sviðinu.

Við þrýstum á aukna aðkomu nemenda í ákvarðanatöku á sviðinu og fórum fram á að nemendur fái fleiri sæti
í stjórn sviðsins.

Höfum farið fram á að fleiri hópavinnurými verði tekin í notkun í húsnæði sviðsins og rætt mögulegar útfærslur á slíkum rýmum.

 

Hvað ætlum við að gera?

Vinna áfram að því að sjúkra- og endurtektarpróf vegna haustmisserisprófa verði haldin í janúar að staðaldri.

Hvetja Félagsvísindasvið til að hafa jafnréttisfræðslu fyrir kennara og starfsfólk.

Vinna að því að tryggja að sú reynsla sem nú er komin á notkun rafrænna lausna við kennslu og upptökur fyrirlestra verði ekki kastað á glæ þegar hefðbundin kennsla hefst á ný.

Þrýsta á að kennsla fari sem mest fram í sömu stofum/byggingum innan deilda, en slíkt er liður í því að tryggja jafnrétti til náms.

Að sjá til þess að nemendum verði tryggð nafnleynd í prófum, með notkun nemendanúmera eða á annan sambærilegan hátt.

Hvetja til þess að kennarar innan deilda beri saman kennsluáætlanir sínar svo að álag dreifist betur yfir önnina.

Þrýsta á nútímalegri og fjölbreyttari kennslu, kennsluaðferðir og námsmat, til dæmis með meiri áherslu á símat, nýstárlegri kennsluaðferðum eins og vendikennslu og aukinni endurgjöf frá kennurum.

 

What have we achieved?

Stood guard over students’ rights in regards to measures and changes made because of COVID-19.

Fought for keeping the number of onsite exams as low as possible this fall semester and guaranteed for make-up exams to be held in January.

Assisted student associations in accommodating
for changed circumstances.

Held an open meeting for exam tips during COVID-19 in collaboration with the School of Social Sciences.

Worked on clarifying communication channels within the department.

Started and Instagram page to increase the schools visibility and implemented a new email address (studentfvs@hi.is).

Pushed for an increased budget for the School of Social Sciences.

 

What are we working on?

Working on increased access to old exams within the subjects.

Pending introduction to The Teaching Academy, which will hopefully increase innovation in teaching within the department.

We will push for increased student participation within subjects and requested more student representatives within the school board.

Requested more group working accommodations to be implemented in the school’s building and discussed possible execution of such spaces.

 

What are we going to do?

Work towards make-up exams for fall exams being conducted in January permanently.

Urge for the School of Social Sciences to educate lecturers and staff
on equality.

Work towards ensuring the current experience with distance learning will not be forgotten once traditional teaching resumes.

Push for teaching within departments to be for the most part in the same classrooms/buildings. This ensures equality for all students.

Ensure students are guaranteed anonymity during exams, with the use of student numbers
or a similar option.

Encourage teachers within departments to compare syllabi so as to distribute course loads throughout the semester.

Push for modernized and diverse lectures, teaching methods and assessment, for example with emphasis on continuous evaluation, newer teaching methods such as vocational teaching and increased feedback from teachers.


Síðast uppfært 20. mars 2022