Menntavísindasvið

Frambjóðendur

Image

1. Auður Eir Sigurðardóttir
Tómstunda- og félagsmálafræði

Image

2. Ísak Kárason
Íþrótta- og heilsufræði

Image

3. Sigurjóna Hauksdóttir
Uppeldis- og menntunarfræði


Varafulltrúar

Image

Mikael Berg Steingrímsson
Grunnskólakennsla

Image

Jón Hjörvar Valgarðsson
Tómstunda- og félagsmálafræði

Image

Rósa Halldórsdóttir
Þroskaþjálfafræði


Stefnumál

Hvað erum við búin að gera?

Í́́ fyrsta skipti verða sjúkra- og endurtökupróf á sviðinu frá́́ 2020.

Fyrirkomulag rafprófa hefur aukist til muna eftir þrý́sting Röskvuliða.

Við höfum aukið fjölda kynlausra klósetta í Stakkahlíð og þrýst á slíka fræðslu fyrir kennara og nemendur sem aukna aðstoð og skilning þegar kemur að nafnabreytingum.

 

Hvað erum við að gera?

Enn vantar uppá fjölbreytileika í námsefni en sviðráð Menntavísindasviðs hefur unnið við að bæta úr því og mun gera það áfram.

Úrval í Hámu í Stakkahlíð er hægt og rólega að batna en enn vantar töluvert uppá. Röskva vill bæta áfram úrval á sama tíma og gætt
er að matarsóun.

Staðlotur verði bættar og betur sé staðið að aðstöðu fjarnema og staðnema. Sviðsráð hefur fundað ítrekað um málið í vetur og leitum við áfram farsælla lausna fyrir öll.

Áhugasvið þroskahamlaðra stúdenta er jafn breitt og annarra og því höfum við barist fyrir því að starfstengt diplómanám sem í boði hefur verið á Menntavísindasviði verði einnig aðgengilegt á öðrum sviðum skólans.

Auka má sýnileika félaga innan Stakkahlíðar, á borð við Femínistafélagsisn, Amnesty, Q-félagsins o.fl. Og þarf að vinna það góða starf náið með öðrum félögum.

Þar sem Stakkahlíð er ekki á háskólasvæðinu getur það reynst snúnara að nota almenningssamgöngur þangað heldur en gengur fyrir hinn almenna stúdent. Röskva vill berjast fyrir aðgengilegri almenningssamgöngum.

 

Hvað viljum við gera?

Unnið verður að meira vegan úrvali í Hámu auk þess þarf að skoða uppsetningu Hámu í Stakkahlíð til að tryggja betur aðgengileika.

Tryggja þarf að gæði náms og kennslu sé samstíga þvert á sviðið og áfram sé unnið að bættri fjarkennslu.

Í Háskóla Íslands á að tryggja að nemendur skólans komist í kennslustundir og alla þá þjónustu sem Háskóli Íslands býður uppá. Það er óásættanlegt að léleg aðstaða og bilaðar lyftur hindri aðgang nemenda í Stakkahlíð.

Bæta þarf húsnæði, t.d. Myndvarpa í húsnæðum, aðgengi tíðavara og bæta þarf lesstofu.

Tryggja þarf að stúdentar komi að flutningi menntavísindasviðs og huga þarf að aðgengismálum við ný húsnæði sviðsins.

 

What have we achieved?

For the first time there will be make-up-and reevaluation exams from the department in 2020 and onwards.

The use of electronic evaluation has greatly increased because of pressure from Röskva.

We have increased the amount of gender neutral bathrooms in Stakkahlíð and pushed for equality training for students and teachers, for increased accessibility and understanding when it comes to name changing.

 

What are we working on?

There is still lack of diversity in course material but the School of Education board is working on inclusion and will continue to do so.

Háma selection in Stakkahlíð has improved, slowly but surely, but is still lacking. Röskva continues improvement while ensuring minimal food waste.

Onsite sessions have been improved with better support for onsite and remote students. The school board has continually convened on the matter this winter and will keep working on accommodation for all.

The interests of developmentally disabled students is just as broad as others’ and we have been working towards making the on-the-job diploma available, for educational majors, accessible in other departments.

Increased visibility of student associations, such as the Feminist association, Amnesty, Q and more, as collaboration with other associations is needed.

As Stakkahlíð is not on campus it can prove harder to use public transport, compared to the average student. Röskva strives for better access to public transport.

 

What are we going to do?

Work towards a better selection of vegan options in Háma and the layout of Háma in Stakkahlíð must be reconsidered with regards to accessibility.

Ensuring the interdisciplinary education and teaching quality and working towards improved distance learning.

In the University of Iceland it should be guaranteed that all students of the university can get to class and make use of all services the University of Iceland offers. It is unacceptable that lack of accommodation and broken elevators hinder student accessibility in Stakkahlíð.

Housing must be improved, for example projectors in classrooms, access to period products and reading rooms.

Student collaboration must be guaranteed in the move of the School of Education and accessibility matters of new buildings must be tended to.


Síðast uppfært 20. mars 2022