Fjölskyldumál

Þriðjungur stúdenta á Íslandi eru foreldrar, sem er mun hærra hlutfall en í Evrópu, samkvæmt niðurstöðum EUROSTUDENT VI könnuninnar frá árinu 2018. Röskva telur því sérstaklega mikilvægt að tillit sé tekið til fjölskyldufólks í Háskóla Íslands og kjör þeirra séu tryggð til jafns við aðra hópa.

HÆRRI MÓTFRAMLÖG SVEITARFÉLAGA TIL LEIKSKÓLA
Röskva vill að allir stúdentar við HÍ fái sömu niðurgreiðslu af leikskólagjöldum FS, óháð því hvar lögheimili þeirra er. Nú er töluverður munur á niðurgreiðslu á leikskólagjöldum hjá sveitarfélögum höfuðborgarsvæðisins og því borga stúdentar við HÍ mishá leikskólagjöld við leikskóla FS eftir búsetu, t.d. borgar stúdent með lögheimili í Hafnarfirði hærri leikskólagjöld en stúdentar með lögheimili í Reykjavík.

HÆRRI FÆÐINGARSTYRKUR
Röskva vill að fæðingarstyrkur námsmanna frá fæðingarorlofssjóði sé hækkaður. Samkvæmt núverandi fyrirkomulagi fá allir námsmenn sömu upphæð í fæðingarstyrk, óháð hjúskaparstöðu og fjölda barna. Röskva vill að tekið sé tillit til þessara þátta.

RÉTTUR ALLRA STÚDENTA TIL FÆÐINGARSTYRKS
Núgildandi lög um fæðingarorlof eru meingölluð varðandi rétt stúdenta. Það er ólíðandi að stúdentar erlendis og nýútskrifaðir stúdentar fái ekki í öllum tilvikum greitt úr Fæðingarorlofssjóði. Röskvu finnst mikið jafnréttismál að allir nýbakaðir foreldrar eigi fullan rétt á greiðslum úr Fæðingarorlofssjóði í samræmi við grunnframfærsluviðmið.

FJÖLSKYLDUVÆNN HÁSKÓLI
Röskva hefur lengi barist fyrir því að kennslustundum ljúki fyrir lokunartíma leikskóla. Það er ótækt að foreldrar geti ekki sótt kennslustundir vegna þess að ekki er tekið tillit til fjölskyldulífs við gerð stundaskráa. Í þeim tilvikum þar sem ekki er hægt að mæta þessum kröfum er t.d. hægt að leysa vandann með því að hafa upptökur af fyrirlestrum aðgengilegar á netinu. Þar að auki telur Röskva nauðsynlegt að í öllum byggingum Háskóla Íslands séu barnastólar og aðstaða til þess að skipta á börnum. Röskva mælist einnig til þess að Háma hefji sölu á barnamat.

RÖSKVA VILL AÐ FRAMFÆRSLA BARNA NÁMSMANNA SÉ ÓHÁÐ NÁMSFRAMVINDU
Framfærsla barna námsmanna ætti ekki að vera háð námsframvindu foreldra. Ef foreldri nær ekki að ljúka lágmarks einingafjölda ætti að minnsta kosti hluti lána að vera greiddur út svo foreldri geti framfleytt barninu sínu þrátt fyrir misbresti í námi.

HREIÐUR Á HÁSKÓLASVÆÐINU
Röskva vill að komið verði upp svo kölluðu Hreiðri á Háskólatorgi þar sem næði væri fyrir stúdenta til þess að vera með börn sín. Þar væri rými til brjóstagjafa, bleyjuskipta og leiks. 

BARNVÆN LESRÝMI
Röskva vill að komið verði til móts við foreldra í námi með barnvænu lesrými, þar sem pláss væri fyrir vagna og leikaðstaða fyrir börn. 

HÆRRI FRÍSTUNDASTYRKUR FYRIR BÖRN STÚDENTA
Röskva vill að börn stúdenta fái hærri frístundastyrk hjá sveitarfélögum. Stúdentar eru lágtekjuhópur en börn þeirra eiga ekki að gjalda fyrir það.